• „Lewben“ atitikties akademija
    ACAMS akredituotas renginys

Atitikties akademijos partneris

logo

Mokymuose išgirsite:

  • Atitikties pareigūnas: kokių savybių reikia šiandien bei ko tikėtis ateityje?
  • Naujas pranešėjų apsaugos reglamentavimas ir jo keliami iššūkiai verslui.
  • PPTF prevencijos sistemos elementai, rizikos vertinimu pagrįsto metodo taikymas.
  • Padidintos PPTF rizikos atvejai bei PPTF schemos.
  • Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimas praktikoje.
  • Konkurencijos atitikties programos svarba ir rekomendacijos dėl jos įdiegimo.
  • Integruoti mokymai atitikties profesionalams bus vedami lietuvių kalba.

ACAMS akredituotas renginys, kurio dalyviams bus išduodami sertifikatai (po 6 CAMS kreditus 2020.02.25 ir 2020.03.03)

Klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu [email protected]

Gediminas Laucius, 

„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Jekaterina Govina,

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. eina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės pareigas. Prieš tai trejus metus patardavo Lietuvos banko valdybos nariui teisės, finansų sektoriaus priežiūros klausimais, taip pat buvo atsakinga už Lietuvos banko finansinių technologijų sektoriaus plėtros strategijos įgyvendinimą ir inovacijų diegimą į Lietuvos banko veiklą. 2017 m. pripažinta geriausia viešojo sektoriaus teisininke už sutelktinio finansavimo reguliavimo koncepcijos parengimą bei finansinių naujovių skatinimą. 2018 m. įtraukta į tarptautinį moterų „fintech“ srityje 100-uko sąrašą, o šiais metais pagerbta tarp kitų Lietuvą garsinančių Lietuvos moterų.

Vytautas Vičius,

„Lewben“ teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Vitalij Stankevič, 

„Lewben“ atitikties paslaugų vadovas

Jau penkerius metus dirba atitikties, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Turi patirties tiek viešajame, tiek privačiame tarptautiniame sektoriuje, yra puikiai susipažinęs su Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktais, gairių, skirtų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, įgyvendinimu. Daug patirties yra sukaupęs klientų ir įmonių rizikos vertinimo ir valdymo srityje: įgyvendinant „Pažink savo klientą“ (KYC) procesą, atliekant įtartinos klientų veiklos stebėseną, užtikrinant vidinius procesus ir procedūras, rengiant mokymus darbuotojams.

Alexandre Pinot, CAMS,

„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities profesionalas, nuo 2013 m. CAMS specialistas, turintis daugiau nei dešimties metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje įvairiose Europos šalyse. 2017 m. pradėjo vesti ACAMS mokymus ir tapo vienu iš „ACAMS Baltic Chapter“ įkūrėjų. Šiuo metu dirba „fintech“ bendrovės vadovu ir dalyvauja inovatyvius transakcijų stebėsenos sprendimus siūlančio startuolio „AMLyze“ veikloje.

Pavelas Jacunskij, 

Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas

Nuo 2012 m. dirba Konkurencijos taryboje, turi darbo tiek atliekant tyrimus, tiek atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose patirties. Šiuo metu vadovauja Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei.

Justinas Klimašauskas, 

„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Mindaugas Valančius, 

advokatų kontoros „Foxen“ Duomenų apsaugos praktikos grupės vadovas

Turi septynerių metų patirtį duomenų apsaugos praktikos srityje. Yra įgyvendinęs daugiau nei trisdešimt pasiruošimo BDAR projektų. Teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, atstovauja teisminiuose ginčuose dėl duomenų tvarkymo teisėtumo.

Vitalis Kavaliauskas, 

„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius

Daugiau kaip dešimt metų dirba IT sektoriuje ir yra kuriamos programinės įrangos kodo kokybės ekspertas. Taip pat konsultuoja Lietuvos ir Šiaurės Europos klientus skaitmeninimo ir kibernetinio saugumo klausimais. Turi ilgametės patirties IT sprendimų kūrimo, programavimo paslaugų bei inovacijų plėtros srityse.

Eglė Malonytė, 

Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja

Trejus metus dirba Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų susitarimų, kuriais ribojama konkurencija. Anksčiau dirbdama privačių įmonių teisininke specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių, reklamos ir paslaugų srityse.

Agnė Richard, 

Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja

Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių ekspertė. Konkurencijos taryboje sukaupė valstybės pagalbos priemonių vertinimo praktinės patirties, konsultuoja Lietuvos ir užsienio šalių valstybės pagalbos teikėjus bei gavėjus įvairiais valstybės pagalbos klausimais, veda mokymus konkurencijos ir valstybės pagalbos temomis.

Eitvydė Milkevičiūtė, 

„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Pranešėjai

Gediminas Laucius
photo
Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris
Jekaterina Govina
photo
Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. eina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės pareigas. Prieš tai trejus metus patardavo Lietuvos banko valdybos nariui teisės, finansų sektoriaus priežiūros klausimais, taip pat buvo atsakinga už Lietuvos banko finansinių technologijų sektoriaus plėtros strategijos įgyvendinimą ir inovacijų diegimą į Lietuvos banko veiklą. 2017 m. pripažinta geriausia viešojo sektoriaus teisininke už sutelktinio finansavimo reguliavimo koncepcijos parengimą bei finansinių naujovių skatinimą. 2018 m. įtraukta į tarptautinį moterų „fintech“ srityje 100-uko sąrašą, o šiais metais pagerbta tarp kitų Lietuvą garsinančių Lietuvos moterų.

Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė
Vytautas Vičius
photo
Vytautas Vičius
„Lewben“ teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Vytautas Vičius
„Lewben“ teisės paslaugų vadovas
Vitalij Stankevič
photo
Vitalij Stankevič
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovas

Jau penkerius metus dirba atitikties, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Turi patirties tiek viešajame, tiek privačiame tarptautiniame sektoriuje, yra puikiai susipažinęs su Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktais, gairių, skirtų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, įgyvendinimu. Daug patirties yra sukaupęs klientų ir įmonių rizikos vertinimo ir valdymo srityje: įgyvendinant „Pažink savo klientą“ (KYC) procesą, atliekant įtartinos klientų veiklos stebėseną, užtikrinant vidinius procesus ir procedūras, rengiant mokymus darbuotojams.

Vitalij Stankevič
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovas
Alexandre Pinot
photo
Alexandre Pinot
„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities profesionalas, nuo 2013 m. CAMS specialistas, turintis daugiau nei dešimties metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje įvairiose Europos šalyse. 2017 m. pradėjo vesti ACAMS mokymus ir tapo vienu iš „ACAMS Baltic Chapter“ įkūrėjų. Šiuo metu dirba „fintech“ bendrovės vadovu ir dalyvauja inovatyvius transakcijų stebėsenos sprendimus siūlančio startuolio „AMLyze“ veikloje.

Alexandre Pinot
„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų
Pavelas Jacunskij
photo
Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas

Nuo 2012 m. dirba Konkurencijos taryboje, turi darbo tiek atliekant tyrimus, tiek atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose patirties. Šiuo metu vadovauja Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei.

Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas
Justinas Klimašauskas
photo
Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius
Mindaugas Valančius
photo
Mindaugas Valančius
advokatų kontoros „Foxen“ Duomenų apsaugos praktikos grupės vadovas

Turi septynerių metų patirtį duomenų apsaugos praktikos srityje. Yra įgyvendinęs daugiau nei trisdešimt pasiruošimo BDAR projektų. Teikia duomenų apsaugos pareigūno paslaugas, atstovauja teisminiuose ginčuose dėl duomenų tvarkymo teisėtumo.

Mindaugas Valančius
advokatų kontoros „Foxen“ Duomenų apsaugos praktikos grupės vadovas
Vitalis Kavaliauskas
photo
Vitalis Kavaliauskas
„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius

Daugiau kaip dešimt metų dirba IT sektoriuje ir yra kuriamos programinės įrangos kodo kokybės ekspertas. Taip pat konsultuoja Lietuvos ir Šiaurės Europos klientus skaitmeninimo ir kibernetinio saugumo klausimais. Turi ilgametės patirties IT sprendimų kūrimo, programavimo paslaugų bei inovacijų plėtros srityse.

Vitalis Kavaliauskas
„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius
Eglė Malonytė
photo
Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja

Trejus metus dirba Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų susitarimų, kuriais ribojama konkurencija. Anksčiau dirbdama privačių įmonių teisininke specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių, reklamos ir paslaugų srityse.

Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja
Agnė Richard
photo
Agnė Richard
Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja

Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių ekspertė. Konkurencijos taryboje sukaupė valstybės pagalbos priemonių vertinimo praktinės patirties, konsultuoja Lietuvos ir užsienio šalių valstybės pagalbos teikėjus bei gavėjus įvairiais valstybės pagalbos klausimais, veda mokymus konkurencijos ir valstybės pagalbos temomis.

Agnė Richard
Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja
Eitvydė Milkevičiūtė
photo
Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus