• „Lewben“ atitikties akademija
    ACAMS akredituotas renginys

Atitikties akademijos partneris

logo

Mokymuose išgirsite:

  • Atitikties pareigūnas: kokių savybių reikia šiandien bei ko tikėtis ateityje?
  • Naujas pranešėjų apsaugos reglamentavimas ir jo keliami iššūkiai verslui.
  • PPTF prevencijos sistemos elementai, rizikos vertinimu pagrįsto metodo taikymas.
  • Padidintos PPTF rizikos atvejai bei PPTF schemos.
  • Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimas praktikoje.
  • Konkurencijos atitikties programos svarba ir rekomendacijos dėl jos įdiegimo.
  • Integruoti mokymai atitikties profesionalams bus vedami lietuvių kalba.

ACAMS akredituotas renginys, kurio dalyviams bus išduodami sertifikatai (po 6 CAMS kreditus 2020.02.25 ir 2020.03.03)

Klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu akademija@lewben.com

Gediminas Laucius, 

„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Jekaterina Govina,

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. eina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės pareigas. Prieš tai trejus metus patardavo Lietuvos banko valdybos nariui teisės, finansų sektoriaus priežiūros klausimais, taip pat buvo atsakinga už Lietuvos banko finansinių technologijų sektoriaus plėtros strategijos įgyvendinimą ir inovacijų diegimą į Lietuvos banko veiklą. 2017 m. pripažinta geriausia viešojo sektoriaus teisininke už sutelktinio finansavimo reguliavimo koncepcijos parengimą bei finansinių naujovių skatinimą. 2018 m. įtraukta į tarptautinį moterų „fintech“ srityje 100-uko sąrašą, o šiais metais pagerbta tarp kitų Lietuvą garsinančių Lietuvos moterų.

Vytautas Vičius,

„Lewben“ teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Monika Narbutaitė, CAMS,

„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė 

Pinigų plovimo prevencijos ekspertė (CAMS). Praktinės patirties sukaupė dirbdama tarptautinėse finansų įstaigose: padėdama įgyvendinti dalykinių santykių stebėsenos, klientų pažinimo procesus, kokybės užtikrinimo bei darbuotojų mokymo programas. Jau kelerius metus įgytomis žiniomis dalijasi su rinkos dalyviais – veda mokymus, atlieka institucinius PPTF rizikos vertinimus, auditus.

Alexandre Pinot, CAMS,

„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities profesionalas, nuo 2013 m. CAMS specialistas, turintis daugiau nei dešimties metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje įvairiose Europos šalyse. 2017 m. pradėjo vesti ACAMS mokymus ir tapo vienu iš „ACAMS Baltic Chapter“ įkūrėjų. Šiuo metu dirba „fintech“ bendrovės vadovu ir dalyvauja inovatyvius transakcijų stebėsenos sprendimus siūlančio startuolio „AMLyze“ veikloje.

Pavelas Jacunskij, 

Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas

Nuo 2012 m. dirba Konkurencijos taryboje, turi darbo tiek atliekant tyrimus, tiek atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose patirties. Šiuo metu vadovauja Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei.

Justinas Klimašauskas, 

„Lewben“ klientų patirties ir verslo vystymo direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Vitalis Kavaliauskas, 

„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius

Daugiau kaip dešimt metų dirba IT sektoriuje ir yra kuriamos programinės įrangos kodo kokybės ekspertas. Taip pat konsultuoja Lietuvos ir Šiaurės Europos klientus skaitmeninimo ir kibernetinio saugumo klausimais. Turi ilgametės patirties IT sprendimų kūrimo, programavimo paslaugų bei inovacijų plėtros srityse.

Eglė Malonytė, 

Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja

Trejus metus dirba Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų susitarimų, kuriais ribojama konkurencija. Anksčiau dirbdama privačių įmonių teisininke specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių, reklamos ir paslaugų srityse.

Agnė Richard, 

Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja

Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių ekspertė. Konkurencijos taryboje sukaupė valstybės pagalbos priemonių vertinimo praktinės patirties, konsultuoja Lietuvos ir užsienio šalių valstybės pagalbos teikėjus bei gavėjus įvairiais valstybės pagalbos klausimais, veda mokymus konkurencijos ir valstybės pagalbos temomis.

Vitalij Stankevič, 

„Lewben“ vyresnysis atitikties specialistas

Jau penkerius metus dirba atitikties, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Turi patirties tiek viešajame, tiek privačiame tarptautiniame sektoriuje, yra puikiai susipažinęs su Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktais, gairių, skirtų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, įgyvendinimu. Daug patirties yra sukaupęs klientų ir įmonių rizikos vertinimo ir valdymo srityje: įgyvendinant „Pažink savo klientą“ (KYC) procesą, atliekant įtartinos klientų veiklos stebėseną, užtikrinant vidinius procesus ir procedūras, rengiant mokymus darbuotojams.

Inga Cimarmanaitė

„Lewben“ atitikties konsultantė

Daugiau nei penkerius metus dirba mokėjimų ir pinigų plovimo prevencijos srityje. Patirties įgijo didžiuosiuose bankuose, pinigų perlaidų bei „fintech“ įmonėse, kuriose siekė ne tik užtikrinti PPTF prevencijos programos įgyvendinimą, bet ir vertino tarptautinės korespondentinės bankininkystės santykius.

Lektoriai

Gediminas Laucius
photo
Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris
Jekaterina Govina
photo
Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė

Nuo 2019 m. gruodžio mėn. eina Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės pareigas. Prieš tai trejus metus patardavo Lietuvos banko valdybos nariui teisės, finansų sektoriaus priežiūros klausimais, taip pat buvo atsakinga už Lietuvos banko finansinių technologijų sektoriaus plėtros strategijos įgyvendinimą ir inovacijų diegimą į Lietuvos banko veiklą. 2017 m. pripažinta geriausia viešojo sektoriaus teisininke už sutelktinio finansavimo reguliavimo koncepcijos parengimą bei finansinių naujovių skatinimą. 2018 m. įtraukta į tarptautinį moterų „fintech“ srityje 100-uko sąrašą, o šiais metais pagerbta tarp kitų Lietuvą garsinančių Lietuvos moterų.

Jekaterina Govina
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė
Vytautas Vičius
photo
Vytautas Vičius
„Lewben“ teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Vytautas Vičius
„Lewben“ teisės paslaugų vadovas
Monika Narbutaitė
photo
Monika Narbutaitė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė

Pinigų plovimo prevencijos ekspertė (CAMS). Praktinės patirties sukaupė dirbdama tarptautinėse finansų įstaigose: padėdama įgyvendinti dalykinių santykių stebėsenos, klientų pažinimo procesus, kokybės užtikrinimo bei darbuotojų mokymo programas. Jau kelerius metus įgytomis žiniomis dalijasi su rinkos dalyviais – veda mokymus, atlieka institucinius PPTF rizikos vertinimus, auditus.

Monika Narbutaitė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė
Alexandre Pinot
photo
Alexandre Pinot
„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srities profesionalas, nuo 2013 m. CAMS specialistas, turintis daugiau nei dešimties metų patirtį finansinių paslaugų sektoriuje įvairiose Europos šalyse. 2017 m. pradėjo vesti ACAMS mokymus ir tapo vienu iš „ACAMS Baltic Chapter“ įkūrėjų. Šiuo metu dirba „fintech“ bendrovės vadovu ir dalyvauja inovatyvius transakcijų stebėsenos sprendimus siūlančio startuolio „AMLyze“ veikloje.

Alexandre Pinot
„SONECT Europe“ vadovas, vienas iš „ACAMS Baltics Chapter“ įkūrėjų ir valdybos narių, „AMLyze“ įkūrėjų
Pavelas Jacunskij
photo
Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas

Nuo 2012 m. dirba Konkurencijos taryboje, turi darbo tiek atliekant tyrimus, tiek atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose patirties. Šiuo metu vadovauja Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupei.

Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Teisėkūros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas
Justinas Klimašauskas
photo
Justinas Klimašauskas
„Lewben“ klientų patirties ir verslo vystymo direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Justinas Klimašauskas
„Lewben“ klientų patirties ir verslo vystymo direktorius
Vitalis Kavaliauskas
photo
Vitalis Kavaliauskas
„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius

Daugiau kaip dešimt metų dirba IT sektoriuje ir yra kuriamos programinės įrangos kodo kokybės ekspertas. Taip pat konsultuoja Lietuvos ir Šiaurės Europos klientus skaitmeninimo ir kibernetinio saugumo klausimais. Turi ilgametės patirties IT sprendimų kūrimo, programavimo paslaugų bei inovacijų plėtros srityse.

Vitalis Kavaliauskas
„Baltic Amadeus“ technologijų direktorius
Eglė Malonytė
photo
Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja

Trejus metus dirba Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų susitarimų, kuriais ribojama konkurencija. Anksčiau dirbdama privačių įmonių teisininke specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisių, reklamos ir paslaugų srityse.

Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės patarėja
Agnė Richard
photo
Agnė Richard
Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja

Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių ekspertė. Konkurencijos taryboje sukaupė valstybės pagalbos priemonių vertinimo praktinės patirties, konsultuoja Lietuvos ir užsienio šalių valstybės pagalbos teikėjus bei gavėjus įvairiais valstybės pagalbos klausimais, veda mokymus konkurencijos ir valstybės pagalbos temomis.

Agnė Richard
Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros grupės vyresnioji patarėja
Vitalij Stankevič
photo
Vitalij Stankevič
„Lewben“ vyresnysis atitikties specialistas

Jau penkerius metus dirba atitikties, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Turi patirties tiek viešajame, tiek privačiame tarptautiniame sektoriuje, yra puikiai susipažinęs su Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktais, gairių, skirtų kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, įgyvendinimu. Daug patirties yra sukaupęs klientų ir įmonių rizikos vertinimo ir valdymo srityje: įgyvendinant „Pažink savo klientą“ (KYC) procesą, atliekant įtartinos klientų veiklos stebėseną, užtikrinant vidinius procesus ir procedūras, rengiant mokymus darbuotojams.

Vitalij Stankevič
„Lewben“ vyresnysis atitikties specialistas
Inga Cimarmanaitė
photo
Inga Cimarmanaitė
„Lewben“ atitikties konsultantė

Daugiau nei penkerius metus dirba mokėjimų ir pinigų plovimo prevencijos srityje. Patirties įgijo didžiuosiuose bankuose, pinigų perlaidų bei „fintech“ įmonėse, kuriose siekė ne tik užtikrinti PPTF prevencijos programos įgyvendinimą, bet ir vertino tarptautinės korespondentinės bankininkystės santykius.

Inga Cimarmanaitė
„Lewben“ atitikties konsultantė
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva