Verslo dirbtuvių partneris

logo

Mokymuose išgirsite:

  • Atitikties vadovo funkcija ir jos reikalavimai;

  • Kodėl tvarumas versle yra svarbus ir kodėl verslas turi jį diegti? Žingsniai, kuriuos įmonė turi atlikti, kad atitiktų tvarumo principus;

  • Prekybos atitiktis ir jos praktiniai iššūkiai;

  • Virtualios valiutos ir kiti padidintos PPTF rizikos sektoriai;

  • Individualus PPTF klientų rizikos vertinimas - ar gerai, kad įmonėje 99 proc. aukštos rizikos klientų?

  • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas: duomenų apsauga elektroninėje komercijoje;

  • Verslas keliasi į elektroninę erdvę – kokie konkurencijos iššūkiai jo laukia ten? Aktuali teismų ir priežiūros institucijų praktikos apžvalga.

Integruoti mokymai atitikties profesionalams bus vedami lietuvių kalba.

Klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu akademija@lewben.com

 

 

Gediminas Laucius, 

„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

 

Rita Tamulytė, 

„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė

Per 10 darbo bankų sektoriuje metų profesines žinias kaupė ne tik tiesiogiai dirbdama su stambiojo verslo klientais, įvairiomis finansinėmis institucijomis, korespondentiniais bankais, bet ir valdydama strateginius banko projektus bei konsultuodama vadovybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) klausimais. Didžiąją dalį profesinės karjeros specializavosi finansinių institucijų santykių valdymo srityje, didelį dėmesį skirdama PPTFP sričiai siekiant užtikrinti reguliacinių reikalavimų įgyvendinimą bei atitiktį, gilinosi į įmonių rizikos analizę bei valdymą, konsultavo PPTFP procesų valdymo klausimais ir vykdė procesų plėtros projektus tobulinant esamus bei diegiant naujus procesus, susijusius su PPTFP, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra.

 

Pavelas Jacunskij, 

Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas

Daugiau nei aštuonerius metus dirba Konkurencijos taryboje. Šiuo metu vadovauja padaliniui, atsakingam už konkurencijos politikos, tarptautinio bendradarbiavimo, valstybės pagalbos koordinavimo klausimus.

 

Irma Urmonaitė, 

Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimų grupės vadovė

Koordinuoja konkurenciją ribojančių susitarimų tyrimus įvairiuose sektoriuose, su verslo ir institucijų atstovais dalijasi ekspertinėmis žiniomis, kaip išvengti galimų konkurencijos teisės pažeidimų. Dirbo Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijoje ir stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kur gilino konkurencijos ir ES teisės žinias.

 

Vytautas Vičius,

„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

 

Dalia Katinaitė,

„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdama viešajame ir privačiame sektoriuje. Įgytos žinios susijusios su organizacijų strateginio valdymo, veiklos funkcijų optimizavimo, finansų, turto ir kitų išteklių tvaraus valdymo ir kontrolės srityse. Viena iš specializacijų – tvarumo strategijų rengimas ir konsolidavimas į įmonių strategijas, tvarumo ataskaitų rengimas ir vertinimas, tvarių investicinių projektų valdymas, teisės aktų, susijusių su tvarumu, analizė ir išaiškinimas.

 

Inesis Kiškis, 

Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius

1984 m. Vilniaus universitete įgijo geografijos specialybę, 1990–1993 m. naujajame Aplinkos apsaugos departamente (dabar – Aplinkos ministerija) vadovavo Užsienio ryšių skyriui. Paskui 12 metų dirbo Pasaulio banke aplinkosaugos specialistu ir vadovavo aplinkosauginiams projektams Europos ir Centrinės Azijos regione. 2006 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos sekretoriumi, atsakingu už ES Struktūrinių fondų lėšų investavimą.

 

Justinas Klimašauskas, 

„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

 

Ieva Lapeikienė, 

skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė

Turi sukaupusi 15 metų darbo patirtį verslo ryšių, įmonių telkimo, švietimo ir atstovavimo srityje. Prieš pradėdama dirbti skaidraus verslo iniciatyvoje „Baltoji banga“, buvo atsakinga už vadovų mokymų programą „Baltic Management Institute“ lyderystės ir verslo veiklos optimizavimo temomis, vadovavo dviem užsienio šalių prekybos rūmams Lietuvoje. Nuolat gilina žinias verslo etikos ir tvarumo srityje.

 

Ieva Bakutienė, 

„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė

Daugiau nei aštuonerius metus specializavosi į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, ypač bankų ir finansų, investicinių fondų, alternatyviojo finansavimo, vartojimo kreditų ir kapitalo rinkų srityse. Dirbdama su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais ne tik konsultavimo įmonėse, bet ir kaip vidaus teisininkė, įgijo žinių, būtinų sprendžiant įvairius verslo konsultavimo klausimus, tokius kaip atitiktis įstatymų reikalavimams, finansų rinkos dalyvių licencijavimas, kasdienis „FinTech“ darbas. Taip pat yra sukaupusi didelę patirtį įvairiuose sektoriuose konsultuodama dirbtinio intelekto ir IT klausimais.

 

Sandra Pavlova, 

„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė

Daugiau nei 10 metų konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones tiesioginių mokesčių ir mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Taip pat turi patirties mokesčių optimizavimo klausimais atliekant įvairių įmonių mokestines peržiūras (angl. tax due diligence), konsultuojant įmonių jungimo, reorganizavimo ir tarptautinio apmokestinimo klausimais. Atstovauja įmonėms kilus mokestinių ginčų, tarpininkauja klientams derinant savo poziciją su VMI dėl įpareigojamųjų sprendimų ir paklausimų įvairiais mokestiniais klausimais.

 

Simona Šimoliūnė, 

„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė

Jau penkerius metus dirba bendrovių valdymo, atitikties ir tarptautinio apmokestinimo srityje. Per visą savo profesinę karjerą dalyvavo ir sėkmingai vadovavo įvairiems tarptautiniams bendrovių ir sandorių struktūrizavimo projektams, padėjo klientams valdyti tokių projektų riziką. Puikiai išmano Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktus, susijusius su mokestinės aplinkos reglamentavimu, verslo atitikties reguliavimu, ir jų keliamus iššūkius verslui.

 

Eglė Malonytė, 

Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja

Ketverius metus dirba Konkurencijos tarybos draudžiamų susitarimų grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų draudžiamų susitarimų, dalyvauja Europos konkurencijos institucijų tinklo veikloje. Patirties įgavo ir kelerius metus dirbdama privačiajame sektoriuje kaip įmonių teisininkė – specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, reklamos, vartotojų teisių apsaugos ir paslaugų srityse.

 

Violeta Čirkova, 

„Lewben“ grupei priklausančios „Nordgain“ fondų apskaitos komandos vadovė, vidaus auditorė

Turi ilgametę darbo patirtį bankų sektoriuje. Viena iš specializacijų – vidaus audito dokumentacijos rengimas ir vidaus audito paslaugų teikimas.

 

Eitvydė Milkevičiūtė, 

„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Dalia Kubiliūtė,

„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Daugiau nei dešimt metų dirba įmonių teisės srityje, didžiąją profesinės veiklos dalį specializuojasi finansų sektoriuje – gyvybės draudimo, pensijų fondų, valdymo įmonių ir vartojimo kredito reguliavimo sferose. Viena specializacijų – su tvarumu susijusių reikalavimų įgyvendinimas finansinių rinkos dalyvių veiklos dokumentuose. Dirbdama vidaus teisininke ir tarptautinėse, ir lietuviško kapitalo įmonėse, Dalia įgijo daug patirties korporatyvinio valdymo, reguliacinės atitikties priežiūros, verslo projektų kūrimo ir tobulinimo srityse, tad gerai išmano bendrovių vidaus veiklos procesus ir principus. 

Lektoriai

Gediminas Laucius
photo
Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris
Rita Tamulytė
photo
Rita Tamulytė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė

Per 10 darbo bankų sektoriuje metų profesines žinias kaupė ne tik tiesiogiai dirbdama su stambiojo verslo klientais, įvairiomis finansinėmis institucijomis, korespondentiniais bankais, bet ir valdydama strateginius banko projektus bei konsultuodama vadovybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) klausimais. Didžiąją dalį profesinės karjeros specializavosi finansinių institucijų santykių valdymo srityje, didelį dėmesį skirdama PPTFP sričiai siekiant užtikrinti reguliacinių reikalavimų įgyvendinimą bei atitiktį, gilinosi į įmonių rizikos analizę bei valdymą, konsultavo PPTFP procesų valdymo klausimais ir vykdė procesų plėtros projektus tobulinant esamus bei diegiant naujus procesus, susijusius su PPTFP, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra.

Rita Tamulytė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė
Pavelas Jacunskij
photo
Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas

Daugiau nei aštuonerius metus dirba Konkurencijos taryboje. Šiuo metu vadovauja padaliniui, atsakingam už konkurencijos politikos, tarptautinio bendradarbiavimo, valstybės pagalbos koordinavimo klausimus.

Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas
Irma Urmonaitė
photo
Irma Urmonaitė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimų grupės vadovė

Koordinuoja konkurenciją ribojančių susitarimų tyrimus įvairiuose sektoriuose, su verslo ir institucijų atstovais dalijasi ekspertinėmis žiniomis, kaip išvengti galimų konkurencijos teisės pažeidimų. Dirbo Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijoje ir stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kur gilino konkurencijos ir ES teisės žinias.

Irma Urmonaitė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimų grupės vadovė
Vytautas Vičius
photo
Vytautas Vičius
„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Vytautas Vičius
„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas
Dalia Katinaitė
photo
Dalia Katinaitė
„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdama viešajame ir privačiame sektoriuje. Įgytos žinios susijusios su organizacijų strateginio valdymo, veiklos funkcijų optimizavimo, finansų, turto ir kitų išteklių tvaraus valdymo ir kontrolės srityse. Viena iš specializacijų – tvarumo strategijų rengimas ir konsolidavimas į įmonių strategijas, tvarumo ataskaitų rengimas ir vertinimas, tvarių investicinių projektų valdymas, teisės aktų, susijusių su tvarumu, analizė ir išaiškinimas.

Dalia Katinaitė
„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė
Inesis Kiškis
photo
Inesis Kiškis
Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius

1984 m. Vilniaus universitete įgijo geografijos specialybę, 1990–1993 m. naujajame Aplinkos apsaugos departamente (dabar – Aplinkos ministerija) vadovavo Užsienio ryšių skyriui. Paskui 12 metų dirbo Pasaulio banke aplinkosaugos specialistu ir vadovavo aplinkosauginiams projektams Europos ir Centrinės Azijos regione. 2006 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos sekretoriumi, atsakingu už ES Struktūrinių fondų lėšų investavimą.

Inesis Kiškis
Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius
Justinas Klimašauskas
photo
Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius
Ieva Lapeikienė
photo
Ieva Lapeikienė
Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė

Turi sukaupusi 15 metų darbo patirtį verslo ryšių, įmonių telkimo, švietimo ir atstovavimo srityje. Prieš pradėdama dirbti skaidraus verslo iniciatyvoje „Baltoji banga“, buvo atsakinga už vadovų mokymų programą „Baltic Management Institute“ lyderystės ir verslo veiklos optimizavimo temomis, vadovavo dviem užsienio šalių prekybos rūmams Lietuvoje. Nuolat gilina žinias verslo etikos ir tvarumo srityje.

Ieva Lapeikienė
Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė
Ieva Bakutienė
photo
Ieva Bakutienė
„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė

Daugiau nei aštuonerius metus specializavosi į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, ypač bankų ir finansų, investicinių fondų, alternatyviojo finansavimo, vartojimo kreditų ir kapitalo rinkų srityse. Dirbdama su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais ne tik konsultavimo įmonėse, bet ir kaip vidaus teisininkė, įgijo žinių, būtinų sprendžiant įvairius verslo konsultavimo klausimus, tokius kaip atitiktis įstatymų reikalavimams, finansų rinkos dalyvių licencijavimas, kasdienis „FinTech“ darbas. Taip pat yra sukaupusi didelę patirtį įvairiuose sektoriuose konsultuodama dirbtinio intelekto ir IT klausimais.

Ieva Bakutienė
„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė
Sandra Pavlova
photo
Sandra Pavlova
„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė

Daugiau nei 10 metų konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones tiesioginių mokesčių ir mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Taip pat turi patirties mokesčių optimizavimo klausimais atliekant įvairių įmonių mokestines peržiūras (angl. tax due diligence), konsultuojant įmonių jungimo, reorganizavimo ir tarptautinio apmokestinimo klausimais. Atstovauja įmonėms kilus mokestinių ginčų, tarpininkauja klientams derinant savo poziciją su VMI dėl įpareigojamųjų sprendimų ir paklausimų įvairiais mokestiniais klausimais.

Sandra Pavlova
„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė
Simona Šimoliūnė
photo
Simona Šimoliūnė
„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė

Jau penkerius metus dirba bendrovių valdymo, atitikties ir tarptautinio apmokestinimo srityje. Per visą savo profesinę karjerą dalyvavo ir sėkmingai vadovavo įvairiems tarptautiniams bendrovių ir sandorių struktūrizavimo projektams, padėjo klientams valdyti tokių projektų riziką. Puikiai išmano Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktus, susijusius su mokestinės aplinkos reglamentavimu, verslo atitikties reguliavimu, ir jų keliamus iššūkius verslui.

Simona Šimoliūnė
„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė
Eglė Malonytė
photo
Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja

Ketverius metus dirba Konkurencijos tarybos draudžiamų susitarimų grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų draudžiamų susitarimų, dalyvauja Europos konkurencijos institucijų tinklo veikloje. Patirties įgavo ir kelerius metus dirbdama privačiajame sektoriuje kaip įmonių teisininkė – specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, reklamos, vartotojų teisių apsaugos ir paslaugų srityse.

Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja
Violeta Čirkova
photo
Violeta Čirkova
„Lewben“ grupei priklausančios „Nordgain“ fondų apskaitos komandos vadovė, vidaus auditorė

Turi ilgametę darbo patirtį bankų sektoriuje. Viena iš specializacijų – vidaus audito dokumentacijos rengimas ir vidaus audito paslaugų teikimas.

Violeta Čirkova
„Lewben“ grupei priklausančios „Nordgain“ fondų apskaitos komandos vadovė, vidaus auditorė
Eitvydė Milkevičiūtė
photo
Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė
Dalia Kubiliūtė
photo
Dalia Kubiliūtė
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Daugiau nei dešimt metų dirba įmonių teisės srityje, didžiąją profesinės veiklos dalį specializuojasi finansų sektoriuje – gyvybės draudimo, pensijų fondų, valdymo įmonių ir vartojimo kredito reguliavimo sferose. Viena specializacijų – su tvarumu susijusių reikalavimų įgyvendinimas finansinių rinkos dalyvių veiklos dokumentuose. Dirbdama vidaus teisininke ir tarptautinėse, ir lietuviško kapitalo įmonėse, Dalia įgijo daug patirties korporatyvinio valdymo, reguliacinės atitikties priežiūros, verslo projektų kūrimo ir tobulinimo srityse, tad gerai išmano bendrovių vidaus veiklos procesus ir principus. 

Dalia Kubiliūtė
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Kaina

Dalyvio mokestis už pilną kursą, t.y. 4 mokymų dienas

700 Eur

+ PVM 21% Įprasta kaina 750 Eur

Išankstinės registracijos kaina iki rugpjūčio 1 d.

Dalyvio mokestis už 2 mokymų dienas pasirinktinai

400 Eur

+ PVM 21% Įprasta kaina 450 Eur

Išankstinės registracijos kaina iki rugpjūčio 1 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus