• „Lewben“ atitikties akademija
    ACAMS akredituotas renginys

Verslo dirbtuvių partneriai

logo

Mokymuose išgirsite:

  • Atitikties vadovo funkcija ir jos reikalavimai;

  • Kodėl tvarumas versle yra svarbus ir kodėl verslas turi jį diegti? Žingsniai, kuriuos įmonė turi atlikti, kad atitiktų tvarumo principus;

  • Prekybos atitiktis ir jos praktiniai iššūkiai;

  • Virtualios valiutos ir kiti padidintos PPTF rizikos sektoriai;

  • Individualus PPTF klientų rizikos vertinimas - ar gerai, kad įmonėje 99 proc. aukštos rizikos klientų?

  • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas: duomenų apsauga elektroninėje komercijoje;

  • Verslas keliasi į elektroninę erdvę – kokie konkurencijos iššūkiai jo laukia ten? Aktuali teismų ir priežiūros institucijų praktikos apžvalga.

Integruoti mokymai atitikties profesionalams bus vedami lietuvių kalba.

Klausimus pranešėjams jau dabar galite siųsti el. paštu [email protected]

 

 

Gediminas Laucius, 

„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

 

Rita Tamulytė, 

„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė

Per 10 darbo bankų sektoriuje metų profesines žinias kaupė ne tik tiesiogiai dirbdama su stambiojo verslo klientais, įvairiomis finansinėmis institucijomis, korespondentiniais bankais, bet ir valdydama strateginius banko projektus bei konsultuodama vadovybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) klausimais. Didžiąją dalį profesinės karjeros specializavosi finansinių institucijų santykių valdymo srityje, didelį dėmesį skirdama PPTFP sričiai siekiant užtikrinti reguliacinių reikalavimų įgyvendinimą bei atitiktį, gilinosi į įmonių rizikos analizę bei valdymą, konsultavo PPTFP procesų valdymo klausimais ir vykdė procesų plėtros projektus tobulinant esamus bei diegiant naujus procesus, susijusius su PPTFP, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra.

 

Vytautas Laurinavičius

Lietuvos banko Operacinės ir IT rizikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdamas viešajame ir privačiajame sektoriuje. Specializuojasi IT saugumo bei valdymo ir IT audito srityje.

 

Pavelas Jacunskij, 

Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas

Daugiau nei aštuonerius metus dirba Konkurencijos taryboje. Šiuo metu vadovauja padaliniui, atsakingam už konkurencijos politikos, tarptautinio bendradarbiavimo, valstybės pagalbos koordinavimo klausimus.

 

Irma Urmonaitė, 

Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Koordinuoja konkurenciją ribojančių susitarimų tyrimus įvairiuose sektoriuose, su verslo ir institucijų atstovais dalijasi ekspertinėmis žiniomis, kaip išvengti galimų konkurencijos teisės pažeidimų. Dirbo Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijoje ir stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kur gilino konkurencijos ir ES teisės žinias.

 

Vytautas Vičius,

„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

 

Eimantas Vytuvis,

VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas

Šiuo metu vadovauja VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui. Prieš tai kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus banke „Luminor“ ir „Nordea“, nuo 2018 m. balandžio vadovavo „Luminor“ grupės Klientų rizikos valdymo skyriui. Dirbdamas Specialiųjų tyrimų tarnyboje, įgijo patirties tiriant korupcinius nusikaltimus. Taip pat yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS kvalifikuotas specialistas.

 

Dalia Katinaitė,

„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdama viešajame ir privačiame sektoriuje. Įgytos žinios susijusios su organizacijų strateginio valdymo, veiklos funkcijų optimizavimo, finansų, turto ir kitų išteklių tvaraus valdymo ir kontrolės srityse. Viena iš specializacijų – tvarumo strategijų rengimas ir konsolidavimas į įmonių strategijas, tvarumo ataskaitų rengimas ir vertinimas, tvarių investicinių projektų valdymas, teisės aktų, susijusių su tvarumu, analizė ir išaiškinimas.

 

Inesis Kiškis, 

Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius

1984 m. Vilniaus universitete įgijo geografijos specialybę, 1990–1993 m. naujajame Aplinkos apsaugos departamente (dabar – Aplinkos ministerija) vadovavo Užsienio ryšių skyriui. Paskui 12 metų dirbo Pasaulio banke aplinkosaugos specialistu ir vadovavo aplinkosauginiams projektams Europos ir Centrinės Azijos regione. 2006 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos sekretoriumi, atsakingu už ES Struktūrinių fondų lėšų investavimą.

 

Justinas Klimašauskas, 

„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

 

Ieva Lapeikienė, 

skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė

Turi sukaupusi 15 metų darbo patirtį verslo ryšių, įmonių telkimo, švietimo ir atstovavimo srityje. Prieš pradėdama dirbti skaidraus verslo iniciatyvoje „Baltoji banga“, buvo atsakinga už vadovų mokymų programą „Baltic Management Institute“ lyderystės ir verslo veiklos optimizavimo temomis, vadovavo dviem užsienio šalių prekybos rūmams Lietuvoje. Nuolat gilina žinias verslo etikos ir tvarumo srityje.

 


Audrius Ramoška, 

informacinių technologijų ir verslo konsultantas, „Soverio“ ir „123c Consulting“ vadovas

Daugiau nei 20 metų profesinė patirtis, susijusi su informacinėmis technologijomis ir verslo konsultacijomis. Paskutinį dešimtmetį konsultuoja Vakarų Europos įmones verslo procesų efektyvinimo, skaitmeninimo ir inovatyvių technologijų įsisavinimo klausimais. Aktyvus paskirstytųjų grandinių bendruomenės narys, bendruomenių „Vilnius Blockchain Club“ ir „Hyperledger Vilnius“ įkūrėjas.

 

Ieva Bakutienė, 

„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė

Daugiau nei aštuonerius metus specializavosi į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, ypač bankų ir finansų, investicinių fondų, alternatyviojo finansavimo, vartojimo kreditų ir kapitalo rinkų srityse. Dirbdama su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais ne tik konsultavimo įmonėse, bet ir kaip vidaus teisininkė, įgijo žinių, būtinų sprendžiant įvairius verslo konsultavimo klausimus, tokius kaip atitiktis įstatymų reikalavimams, finansų rinkos dalyvių licencijavimas, kasdienis „FinTech“ darbas. Taip pat yra sukaupusi didelę patirtį įvairiuose sektoriuose konsultuodama dirbtinio intelekto ir IT klausimais.

 

Sandra Pavlova, 

„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė

Daugiau nei 10 metų konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones tiesioginių mokesčių ir mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Taip pat turi patirties mokesčių optimizavimo klausimais atliekant įvairių įmonių mokestines peržiūras (angl. tax due diligence), konsultuojant įmonių jungimo, reorganizavimo ir tarptautinio apmokestinimo klausimais. Atstovauja įmonėms kilus mokestinių ginčų, tarpininkauja klientams derinant savo poziciją su VMI dėl įpareigojamųjų sprendimų ir paklausimų įvairiais mokestiniais klausimais.

Vitalij Stankevič

 „PayRay Bank“ Atitikties užtikrinimo vadovas

Turi daugiau nei šešerių metų profesinę patirtį atitikties ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse. Specializuojasi nacionalinių ir tarptautinių teisinių reikalavimų veiksmingo įgyvendinimo srityje, puikiai išmano pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimus, įskaitant efektyvų kliento pažinimo (KYC) proceso įgyvendinimą, individualių klientų ir įmonių rizikos vertinimo procesą, dalykinių santykių stebėsenos procesą ir vidaus auditą. Sertifikuotas vidaus auditorius, turintis patirties ne tik privačiajame sektoriuje užtikrinant atitiktį Lietuvoje veikiančiame banke, kartu prieš tai konsultuojant rinkos dalyvius, atliekant PPTFP auditus ir rengiant su PP/TF prevencija susijusius mokymus (patirtis apima atitikties užtikrinimą ir kitose ES jurisdikcijose), bet ir valstybiniame – reguliaciniams reikalavimams užtikrinti svarbios patirties ir žinių įgijo dirbdamas Lietuvos centriniame banke. Sukaupta patirtis padeda veiksmingai nustatyti bendrovių taikomų procesų ir procedūrų trūkumus bei susijusią riziką ir rasti veiksmingas priemones, padedančias užtikrinti bendrovių atitiktį reguliaciniams reikalavimams.

Rūta Bučinskaitė

UAB „Ondato“ teisės paslaugų vadovė

Specializuodamasi Europos Sąjungos privatinės teisės srityje, sukaupė ilgametę darbo ir viešojo, ir privačiojo sektoriaus įmonėse patirtį. Prisijungusi prie sparčiai augančios UAB „Ondato“ komandos, tapo atsakinga už teisinių paslaugų valdymą ir specializuojasi pinigų plovimo prevencijos teisinio reguliavimo srityje. Kasdieniame darbe susiduria su daugybe praktinių klausimų, pvz., kokia ir kaip atlikta nuotolinė identifikacija yra tinkama, taip pat su kasdieniais asmenų bandymais sukčiauti, todėl su akademijos dalyviais pasidalys praktinėmis įžvalgomis apie populiarus sukčiavimo būdus ir patarimais, kaip to išvengti.

 

Tadas Vilkas

„BTT Cloud – part of SKAYLINK“ projektų vadovas

Turi daugiau nei 10 metų įvairios patirties IT operacijų, IT veiklos organizavimo, valdymo, „Cloud“ paslaugų taikymo bei konsultavimo srityje Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose.

 

Simona Šimoliūnė, 

„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė

Jau penkerius metus dirba bendrovių valdymo, atitikties ir tarptautinio apmokestinimo srityje. Per visą savo profesinę karjerą dalyvavo ir sėkmingai vadovavo įvairiems tarptautiniams bendrovių ir sandorių struktūrizavimo projektams, padėjo klientams valdyti tokių projektų riziką. Puikiai išmano Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktus, susijusius su mokestinės aplinkos reglamentavimu, verslo atitikties reguliavimu, ir jų keliamus iššūkius verslui.

 

Eglė Malonytė, 

Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja

Ketverius metus dirba Konkurencijos tarybos draudžiamų susitarimų grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų draudžiamų susitarimų, dalyvauja Europos konkurencijos institucijų tinklo veikloje. Patirties įgavo ir kelerius metus dirbdama privačiajame sektoriuje kaip įmonių teisininkė – specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, reklamos, vartotojų teisių apsaugos ir paslaugų srityse.

 

Einoras Vaičiūnas, 

„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų teisininkas

Daugiau nei trejus metus dirba į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, konsultuoja klientus įvairiais mokesčių ir finansų teisės klausimais. Pastaruoju metu specializuojasi finansų sektoriuje – finansų rinkos dalyvių licencijavimas, „FinTech“ atitiktis įstatymų reikalavimams po licencijavimo, „FinTech“ veiklos priežiūra (investicijų, rizikų valdymo bei kiti aspektai). Taip pat gilinasi į praktinį kriptoturto pritaikymą finansų sektoriuje ir kriptoturto veiklos reguliacinę aplinką.

 

Eitvydė Milkevičiūtė, 

„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Dalia Kubiliūtė,

„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Daugiau nei dešimt metų dirba įmonių teisės srityje, didžiąją profesinės veiklos dalį specializuojasi finansų sektoriuje – gyvybės draudimo, pensijų fondų, valdymo įmonių ir vartojimo kredito reguliavimo sferose. Viena specializacijų – su tvarumu susijusių reikalavimų įgyvendinimas finansinių rinkos dalyvių veiklos dokumentuose. Dirbdama vidaus teisininke ir tarptautinėse, ir lietuviško kapitalo įmonėse, Dalia įgijo daug patirties korporatyvinio valdymo, reguliacinės atitikties priežiūros, verslo projektų kūrimo ir tobulinimo srityse, tad gerai išmano bendrovių vidaus veiklos procesus ir principus. 

Pranešėjai

Gediminas Laucius
photo
Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris

Ilgametę patirtį sukaupė konsultuodamas nacionalinius ir tarptautinius verslus ir taikydamas įvairias veiklos rizikos valdymo priemones. Reikšminga sukauptos patirties dalis susijusi su įmonių konkurencijos rizikų nustatymu, vertinimu ir sistemingų prevencinių priemonių, užkertančių kelią galimiems konkurencijos teisės pažeidimams, taikymu.

Gediminas Laucius
„Lewben“ teisės ir mokesčių paslaugų partneris
Rita Tamulytė
photo
Rita Tamulytė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė

Per 10 darbo bankų sektoriuje metų profesines žinias kaupė ne tik tiesiogiai dirbdama su stambiojo verslo klientais, įvairiomis finansinėmis institucijomis, korespondentiniais bankais, bet ir valdydama strateginius banko projektus bei konsultuodama vadovybę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) klausimais. Didžiąją dalį profesinės karjeros specializavosi finansinių institucijų santykių valdymo srityje, didelį dėmesį skirdama PPTFP sričiai siekiant užtikrinti reguliacinių reikalavimų įgyvendinimą bei atitiktį, gilinosi į įmonių rizikos analizę bei valdymą, konsultavo PPTFP procesų valdymo klausimais ir vykdė procesų plėtros projektus tobulinant esamus bei diegiant naujus procesus, susijusius su PPTFP, „Pažink savo klientą“ (KYC) procedūra.

Rita Tamulytė
„Lewben“ atitikties paslaugų vadovė
Vytautas Laurinavičius
photo
Vytautas Laurinavičius
Lietuvos banko Operacinės ir IT rizikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdamas viešajame ir privačiajame sektoriuje. Specializuojasi IT saugumo bei valdymo ir IT audito srityje.

Vytautas Laurinavičius
Lietuvos banko Operacinės ir IT rizikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pavelas Jacunskij
photo
Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas

Daugiau nei aštuonerius metus dirba Konkurencijos taryboje. Šiuo metu vadovauja padaliniui, atsakingam už konkurencijos politikos, tarptautinio bendradarbiavimo, valstybės pagalbos koordinavimo klausimus.

Pavelas Jacunskij
Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos grupės vadovas
Irma Urmonaitė
photo
Irma Urmonaitė
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja

Koordinuoja konkurenciją ribojančių susitarimų tyrimus įvairiuose sektoriuose, su verslo ir institucijų atstovais dalijasi ekspertinėmis žiniomis, kaip išvengti galimų konkurencijos teisės pažeidimų. Dirbo Jungtinės Karalystės konkurencijos institucijoje ir stažavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, kur gilino konkurencijos ir ES teisės žinias.

Irma Urmonaitė
Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja
Vytautas Vičius
photo
Vytautas Vičius
„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas

Daugiau nei devynerius metus teikia pagalbą įvairiems Lietuvos ir tarptautiniams verslams reguliaciniais ir rizikų valdymo klausimais. Dirbdamas su organizacijomis, vykdo įvairius su įmonių asmens duomenų apsaugos bei konkurencijos rizikų nustatymu bei vertinimu susijusius projektus, teikia rekomendacijas, reikalingas rizikoms valdyti. Taip pat veda darbuotojų mokymus.

Vytautas Vičius
„Lewben“ vyresnysis teisės paslaugų vadovas
Eimantas Vytuvis
photo
Eimantas Vytuvis
VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas

Šiuo metu vadovauja VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui. Prieš tai kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus banke „Luminor“ ir „Nordea“, nuo 2018 m. balandžio vadovavo „Luminor“ grupės Klientų rizikos valdymo skyriui. Dirbdamas Specialiųjų tyrimų tarnyboje, įgijo patirties tiriant korupcinius nusikaltimus. Taip pat yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS kvalifikuotas specialistas.

Eimantas Vytuvis
VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas
Dalia Katinaitė
photo
Dalia Katinaitė
„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė

Ilgametę patirtį sukaupė dirbdama viešajame ir privačiame sektoriuje. Įgytos žinios susijusios su organizacijų strateginio valdymo, veiklos funkcijų optimizavimo, finansų, turto ir kitų išteklių tvaraus valdymo ir kontrolės srityse. Viena iš specializacijų – tvarumo strategijų rengimas ir konsolidavimas į įmonių strategijas, tvarumo ataskaitų rengimas ir vertinimas, tvarių investicinių projektų valdymas, teisės aktų, susijusių su tvarumu, analizė ir išaiškinimas.

Dalia Katinaitė
„Lewben“ rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų vadovė
Inesis Kiškis
photo
Inesis Kiškis
Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius

1984 m. Vilniaus universitete įgijo geografijos specialybę, 1990–1993 m. naujajame Aplinkos apsaugos departamente (dabar – Aplinkos ministerija) vadovavo Užsienio ryšių skyriui. Paskui 12 metų dirbo Pasaulio banke aplinkosaugos specialistu ir vadovavo aplinkosauginiams projektams Europos ir Centrinės Azijos regione. 2006 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos sekretoriumi, atsakingu už ES Struktūrinių fondų lėšų investavimą.

Inesis Kiškis
Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių instrumentų departamento direktorius
Justinas Klimašauskas
photo
Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius

Turi penkiolikos metų patirtį tarptautinio apmokestinimo srityje, eina vadovaujamas pareigas mokestines konsultacijas teikiančioje tarptautinėje bendrovėje. Valdymo, administravimo, patikos, konsultavimo, verslo procesų perkėlimo ir korporacinių struktūrų paslaugų ekspertas. Sukaupta ilgametė patirtis leidžia dalytis įžvalgomis apie reguliavimo evoliuciją, nustatyti ir valdyti verslo pasirinktų veiklos modelių rizikas.

Justinas Klimašauskas
„Lewben“ valdybos narys, įmonių valdymo ir administravimo paslaugų direktorius
Ieva Lapeikienė
photo
Ieva Lapeikienė
Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė

Turi sukaupusi 15 metų darbo patirtį verslo ryšių, įmonių telkimo, švietimo ir atstovavimo srityje. Prieš pradėdama dirbti skaidraus verslo iniciatyvoje „Baltoji banga“, buvo atsakinga už vadovų mokymų programą „Baltic Management Institute“ lyderystės ir verslo veiklos optimizavimo temomis, vadovavo dviem užsienio šalių prekybos rūmams Lietuvoje. Nuolat gilina žinias verslo etikos ir tvarumo srityje.

Ieva Lapeikienė
Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ vadovė
Audrius Ramoška
photo
Audrius Ramoška
Informacinių technologijų ir verslo konsultantas, „Soverio“ ir „123c Consulting“ vadovas

Daugiau nei 20 metų profesinė patirtis, susijusi su informacinėmis technologijomis ir verslo konsultacijomis. Paskutinį dešimtmetį konsultuoja Vakarų Europos įmones verslo procesų efektyvinimo, skaitmeninimo ir inovatyvių technologijų įsisavinimo klausimais. Aktyvus paskirstytųjų grandinių bendruomenės narys, bendruomenių „Vilnius Blockchain Club“ ir „Hyperledger Vilnius“ įkūrėjas.

Audrius Ramoška
Informacinių technologijų ir verslo konsultantas, „Soverio“ ir „123c Consulting“ vadovas
Ieva Bakutienė
photo
Ieva Bakutienė
„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė

Daugiau nei aštuonerius metus specializavosi į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, ypač bankų ir finansų, investicinių fondų, alternatyviojo finansavimo, vartojimo kreditų ir kapitalo rinkų srityse. Dirbdama su nacionaliniais ir tarptautiniais projektais ne tik konsultavimo įmonėse, bet ir kaip vidaus teisininkė, įgijo žinių, būtinų sprendžiant įvairius verslo konsultavimo klausimus, tokius kaip atitiktis įstatymų reikalavimams, finansų rinkos dalyvių licencijavimas, kasdienis „FinTech“ darbas. Taip pat yra sukaupusi didelę patirtį įvairiuose sektoriuose konsultuodama dirbtinio intelekto ir IT klausimais.

Ieva Bakutienė
„Lewben“ licencijavimo paslaugų vadovė
Sandra Pavlova
photo
Sandra Pavlova
„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė

Daugiau nei 10 metų konsultuoja Lietuvos ir užsienio įmones tiesioginių mokesčių ir mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Taip pat turi patirties mokesčių optimizavimo klausimais atliekant įvairių įmonių mokestines peržiūras (angl. tax due diligence), konsultuojant įmonių jungimo, reorganizavimo ir tarptautinio apmokestinimo klausimais. Atstovauja įmonėms kilus mokestinių ginčų, tarpininkauja klientams derinant savo poziciją su VMI dėl įpareigojamųjų sprendimų ir paklausimų įvairiais mokestiniais klausimais.

Sandra Pavlova
„Lewben“ verslo mokesčių paslaugų vadovė
Vitalij Stankevič
photo
Vitalij Stankevič
„PayRay Bank“ Atitikties užtikrinimo vadovas

Turi daugiau nei šešerių metų profesinę patirtį atitikties ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse. Specializuojasi nacionalinių ir tarptautinių teisinių reikalavimų veiksmingo įgyvendinimo srityje, puikiai išmano pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimus, įskaitant efektyvų kliento pažinimo (KYC) proceso įgyvendinimą, individualių klientų ir įmonių rizikos vertinimo procesą, dalykinių santykių stebėsenos procesą ir vidaus auditą. Sertifikuotas vidaus auditorius, turintis patirties ne tik privačiajame sektoriuje užtikrinant atitiktį Lietuvoje veikiančiame banke, kartu prieš tai konsultuojant rinkos dalyvius, atliekant PPTFP auditus ir rengiant su PP/TF prevencija susijusius mokymus (patirtis apima atitikties užtikrinimą ir kitose ES jurisdikcijose), bet ir valstybiniame – reguliaciniams reikalavimams užtikrinti svarbios patirties ir žinių įgijo dirbdamas Lietuvos centriniame banke. Sukaupta patirtis padeda veiksmingai nustatyti bendrovių taikomų procesų ir procedūrų trūkumus bei susijusią riziką ir rasti veiksmingas priemones, padedančias užtikrinti bendrovių atitiktį reguliaciniams reikalavimams.

Vitalij Stankevič
„PayRay Bank“ Atitikties užtikrinimo vadovas
Rūta Bučinskaitė
photo
Rūta Bučinskaitė
UAB „Ondato“ teisės paslaugų vadovė

Specializuodamasi Europos Sąjungos privatinės teisės srityje, sukaupė ilgametę darbo ir viešojo, ir privačiojo sektoriaus įmonėse patirtį. Prisijungusi prie sparčiai augančios UAB „Ondato“ komandos, tapo atsakinga už teisinių paslaugų valdymą ir specializuojasi pinigų plovimo prevencijos teisinio reguliavimo srityje. Kasdieniame darbe susiduria su daugybe praktinių klausimų, pvz., kokia ir kaip atlikta nuotolinė identifikacija yra tinkama, taip pat su kasdieniais asmenų bandymais sukčiauti, todėl su akademijos dalyviais pasidalys praktinėmis įžvalgomis apie populiarus sukčiavimo būdus ir patarimais, kaip to išvengti.

Rūta Bučinskaitė
UAB „Ondato“ teisės paslaugų vadovė
Tadas Vilkas
photo
Tadas Vilkas
„BTT Cloud – part of SKAYLINK“ projektų vadovas

Turi daugiau nei 10 metų įvairios patirties IT operacijų, IT veiklos organizavimo, valdymo, „Cloud“ paslaugų taikymo bei konsultavimo srityje Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose.

Tadas Vilkas
„BTT Cloud – part of SKAYLINK“ projektų vadovas
Simona Šimoliūnė
photo
Simona Šimoliūnė
„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė

Jau penkerius metus dirba bendrovių valdymo, atitikties ir tarptautinio apmokestinimo srityje. Per visą savo profesinę karjerą dalyvavo ir sėkmingai vadovavo įvairiems tarptautiniams bendrovių ir sandorių struktūrizavimo projektams, padėjo klientams valdyti tokių projektų riziką. Puikiai išmano Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių institucijų teisės aktus, susijusius su mokestinės aplinkos reglamentavimu, verslo atitikties reguliavimu, ir jų keliamus iššūkius verslui.

Simona Šimoliūnė
„Lewben“ įmonių valdymo ir administravimo paslaugų vyresnioji teisininkė
Eglė Malonytė
photo
Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja

Ketverius metus dirba Konkurencijos tarybos draudžiamų susitarimų grupėje ir vykdo tyrimus dėl įmonių galimai sudarytų draudžiamų susitarimų, dalyvauja Europos konkurencijos institucijų tinklo veikloje. Patirties įgavo ir kelerius metus dirbdama privačiajame sektoriuje kaip įmonių teisininkė – specializavosi viešųjų pirkimų, konkurencijos, asmens duomenų apsaugos, reklamos, vartotojų teisių apsaugos ir paslaugų srityse.

Eglė Malonytė
Konkurencijos tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vyresnioji patarėja
Einoras Vaičiūnas
photo
Einoras Vaičiūnas
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų teisininkas

Daugiau nei trejus metus dirba į verslą orientuotų teisinių paslaugų srityje, konsultuoja klientus įvairiais mokesčių ir finansų teisės klausimais. Pastaruoju metu specializuojasi finansų sektoriuje – finansų rinkos dalyvių licencijavimas, „FinTech“ atitiktis įstatymų reikalavimams po licencijavimo, „FinTech“ veiklos priežiūra (investicijų, rizikų valdymo bei kiti aspektai). Taip pat gilinasi į praktinį kriptoturto pritaikymą finansų sektoriuje ir kriptoturto veiklos reguliacinę aplinką.

Einoras Vaičiūnas
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų teisininkas
Eitvydė Milkevičiūtė
photo
Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė

Daugiau nei trejus metus konsultuoja klientus nacionalinės ir ES konkurencijos teisės klausimais. Eitvydės patirtis konkurencijos teisės srityje apima kartelinių susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos bei vertikalių ribojimų prekybos santykiuose problemas. Dirbdama su įvairiomis bendrovėmis, teikia rekomendacijas dėl konkurencijos teisės rizikų valdymo ir prevencijos priemonių, veda mokymus, per kuriuos supažindina su pagrindiniais konkurencijos teisės principais ir potencialiomis rizikomis.

Eitvydė Milkevičiūtė
„Lewben“ teisininkė
Dalia Kubiliūtė
photo
Dalia Kubiliūtė
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Daugiau nei dešimt metų dirba įmonių teisės srityje, didžiąją profesinės veiklos dalį specializuojasi finansų sektoriuje – gyvybės draudimo, pensijų fondų, valdymo įmonių ir vartojimo kredito reguliavimo sferose. Viena specializacijų – su tvarumu susijusių reikalavimų įgyvendinimas finansinių rinkos dalyvių veiklos dokumentuose. Dirbdama vidaus teisininke ir tarptautinėse, ir lietuviško kapitalo įmonėse, Dalia įgijo daug patirties korporatyvinio valdymo, reguliacinės atitikties priežiūros, verslo projektų kūrimo ir tobulinimo srityse, tad gerai išmano bendrovių vidaus veiklos procesus ir principus. 

Dalia Kubiliūtė
„Lewben“ finansų ir bankininkystės paslaugų vyresnioji teisininkė

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus